Takfakta

Tak

Om ditt tak är äldre än 30 år är det dags att fundera på ett takbyte. Äldre hus, byggda på 60-, 70- och 80-talet så har taken oftast nått den gräns där taket kan bör bytas ut. Många av de husen byggdes med betongtakpanna och ”lätta undertak” gjorde sitt intåg på marknaden. Numera lägger man i huvudsak råspont takpapp eftersom det ger ett extra skydd om en takpanna spricker. Det äldre betongpannorna har inte samma typ av ytbehandling som dagens tegel har och därför får mossa och alger lätt fäste – något som dagens tegelpannor är betydligt mer motståndskraftiga mot och samtidigt mer UV beständiga, vilket gör att de behåller både färg och lyster i många år.

Hängrännor och stuprör

Se inte ett nytt tak som bara ett byte av tak-beklädnaden utan även en översyn av hela takavvattningen, där alla delar måste samverka för att undvika läckage och skador. De försäkringsbolag vi kontaktat anser inte att det är självklart att ersätta skador av läckage orsakade av dåligt underhåll eller då taket har passerat rekommenderad livslängd. En tydlig tendens är också att många mäklare väljer att friskriva sig från skador orsakade av tak som borde blivit utbytta, vilket givetvis påverkar priset på huset. Ett takbyte höjer husets värde betydligt mer efter ett professionellt utfört takbyte.

Valet av material

Vi jobbar med dagens alla ledande leverantörer inom takbranschen. Så som Monier, Benders mfl. De har alla ett stort utbud av produkter i olika prisklasser samt alla tillbehör som behövs till ert nya tak.

  • Kontrollera ditt tak regelbundet efter spruckna takpannor mm
  • Kontrollera taket på insidan efter tecken på läckage
  • Kontakta JoniTak om du känner dig osäker på att bedöma ditt tak
  • Rensa hängrännorna och ta en översyn av hela takavvattningen höst och vår.
Boka hembesök