Tak med miljön i tanken

På JoniTak arbetar vi aktivt med miljömedvetenhet och vi strävar efter att använda så miljövänliga produkter som möjligt. Vi har som mål att ha så få antal transporter som möjligt, genom att samordna utkörning av material och samåka till arbetsplatsen.

Boka hembesök